Inovativní a úsporné řešení osvětlení

Veřejné osvětlení není jen zdrojem světla, ale také zrcadlem společnosti. Mějme ho dostatečné, aby prokazovalo péči obce o občany, a efektivní, aby šetřilo obcím finance, které mohou být využity na jiné důležité projekty.

Abyste mohli obec prozářit a snížit náklady, můžete zvážit následující opatření:

  1. Výměna starých žárovek za energeticky úspornější LED osvětlení. To vám umožní snížit spotřebu elektřiny a zároveň prosvětlit obec ve večerních hodinách.

  2. Implementace časovačů a pohybových senzorů na veřejném osvětlení. Tím zajistíte, aby osvětlení fungovalo jen tehdy, kdy je opravdu potřeba, což přinese úspory energie a snížení nákladů.

  3. Vytvoření osvětlovacího plánu, který bude zohledňovat potřeby a bezpečnost občanů, ale zároveň minimalizovat spotřebu energie.

Rádi Vám také pomůžeme s dotacemi, individuálním financováním nebo vyhotovíme pasportizaci veřejného osvětlení

Více než 30 000 svítidel v celé ČR a SK


Venkovní LED svítidla, které jsou určené pro komunikace vyšších i nižších tříd, chodníků nebo veřejných prostranství. 
Zjistit více →

Venkovní LED svítidla, které jsou určené pro cyklostezky, parky, chodníky, náměstí, parkoviště
Zjistit více →

Solární osvětlení je vhodné použít pro místa, kde je ekonomicky a stavebně náročné rozšířit kabelové vedení VO – hřbitovy, cyklostezky, odlehlá místa apod. 
Zjistit více →

Pasportizace veřejného osvětlení je činnost, která dokumentuje aktuální stav zařízení veřejného osvětlení. Provozovatel VO získá přehled o počtu, vlastnostech a rozmístění jednotlivých světelných a zapínacích míst, o napájecím rozvodu a ovládání VO atd.
Zjistit více →

Chcete se na něco zeptat?

Nenašli jste nějakou informaci?
Zeptejte se nás 

+420 720 182 606

Váš spolehlivý partner

Empemont s.r.o.