Restriktivní systémy měření rychlosti

Systémy měření rychlosti pro přímé pokutování

Překračování rychlosti ve městech a obcích je významnou problematikou, která představuje riziko pro bezpečnost účastníků silničního provozu a zákonnou limitaci stanovenou zákonem.  Certifikované měření rychlosti je efektivnější možností řešení problematiky dodržování rychlosti na komunikacích.

U nás se k problémům měst a obcí s překračováním nejvyšší dovolené rychlosti snažíme přistupovat maximálně komplexně a řešit je v širších dopravně inženýrských souvislostech. Naším cílem je zhodnotit, zda instalace restriktivního měření je skutečně správným, efektivním a ekonomickým řešením, nebo zda existují i jiné možnosti dopravně inženýrských opatření, které jsou schopny problém úspěšně řešit.

Velmi dobrým prostředkem, který Vám pomůže problém překračování rychlosti kvantifikovat, je zpracování statistiky dopravního provozu. Tuto provádíme formou a prostředky, které nikterak neovlivňují běžné chování řidičů. Výstupní data jsou zpracována do maximálně přehledné a srozumitelné formy a mají širší využitelnost.

Pokud dojdeme k závěru, že restriktivní měření rychlosti je skutečně tím správným řešením pro danou lokalitu, navrhneme řešení, které může využít obecně známých technologií. Optimální řešením jsou často i kombinace více systémů.

Naše návrhy mají vysokou úspěšnost při projednání na policii.

S bližšími informacemi a postupy Vás rádi seznámíme při osobním jednání.

Ing. Hynek Vančura
Restriktivní systémy měření rychlosti
mobil: +420 601 525 721
e-mail: vancura@empemont.cz


Technologie měření rychlosti

Měření okamžité rychlosti

Měření okamžité rychlosti do 100 m pomocí neinvazivního radarového senzoru. Vhodné jako bodová ochrana komunikace, jako třeba škol, sportovišť, přechodů pro chodce, nebo úzkých nepřehledných úseků. Unikátní fyzikální vlastnosti umožňují nezávislé měření vozidel v celé šíře komunikace, eliminaci zákrytů vozidel. Možné jsou různé druhy architektury včetně obousměrné konfigurace s jedním radarovým senzorem a měření rychlosti více vozidel současně bez ohledu na počet jízdních pruhů. 

Měření úsekové rychlosti 

Umístěné dopravní kamery na začátku a konci sledovaného úseku monitorují průjezdy vozidel, zaznamenávají jejich registrační značku (SPZ), přečtenou pomocí technologie optického čtení (OCR), a přesný čas průjezdu. Se znalostí minimální vzdálenosti mezi jednotlivými body pak lze vypočítat nejnižší možnou průměrnou rychlost vozidla v úseku stovek metrů až desítek kilometrů. 

Kombinované měření rychlosti

Systém měření, který do určité míry kombinuje výhody obou výše zmíněných, obecně známých technologií měření. Tato technologie je tak mnohem vhodnější k umístění především do vjezdových lokalit měst a obcí. Dále může být lépe použita v centrech měst a obcí u kumulované občanské vybavenosti typu škola, školka, veřejné instituce, obchody atd. 

Dokumenty ke stažení:

Chcete se na něco zeptat?

Nenašli jste nějakou informaci?
Zeptejte se nás 

+420 720 182 606

Váš spolehlivý partner

Empemont s.r.o.