Rekonstrukce veřejného osvětlení - Komponenta 2.2.2

01.07.2023

Realizace projektů ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení.

Dotace na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení. Výše dotace: 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně Maximální výše dotace na jedno identifikační číslo a rok: a) 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel včetně b) 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel