Elektronické sirény

Elektronické sirény se používají pro hromadné výstrahy a varování o nebezpečích.

Elektronické sirény fungují na principu generování zvukových signálů pomocí elektronických obvodů, které produkují určité frekvence a hlasitosti zvuků. Tyto zvuky jsou pak vydávány pomocí reproduktorů umístěných na různých místech, jako jsou střechy budov, sloupy, stožáry a další.

 Elektronická siréna je určena zejména pro varování obyvatelstva v případech mimořádných situací a krizových stavů a pro řízení opatření ochrany ohroženého obyvatelstva (například při povodních, evakuaci, nouzovém přežití, humanitární pomoci a dalších) a slouží jako důležitý doplněk bezdrátových rozhlasů.

Sirény mohou sloužit i k ozvučení veřejných prostranství, sportovních stadionů, hal apod. Zároveň splňují požadavky na koncové prvky varování jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV).Jednotný systém varování a vyrozumění hasičského záchranného sboru při mimořádných událostech, jakými mohou být velké požáry, povodně, chemické havárie, a další, jsou obyvatelé ČR upozorněni na možné nebezpečí.

VÝHODY ELEKTRONICKÉ SIRÉNY

  • Sirény jsou efektivní prostředek k rychlému a hromadnému rozeslání zvukového varování.
  • Jsou univerzální a lze je použít v různých odvětvích a situacích.
  • Zvuk sirény je typicky hlasitý a snadno rozeznatelný, čímž upozorňuje lidi na nebezpečí nebo nutnost jednat. 
  • Sirény mohou být ovládány z centrálního místa, což umožňuje jejich synchronizaci a efektivní koordinaci v případě nouze.
  • Jsou relativně jednoduché na instalaci a údržbu, což z nich činí cenově dostupné a praktické zařízení.

Dokumenty ke stažení:

Chcete se na něco zeptat?

Nenašli jste nějakou informaci?
Zeptejte se nás 

+420 720 182 606

Váš spolehlivý partner

Empemont s.r.o.