Bezdrátové rozhlasy

Bezdrátový rozhlas je nejlepším způsobem komunikace úřadu města, či obce s rezidenty.

Rychlým a stručným vysíláním může obec předejít úrazům v případě živelné pohromy, nebo zácpě na silnicích z důvodu dopravní nehody. Zároveň jsou nezbytné pro pravidelné kontroly sirén, které se provádějí každou středu v měsíci.

Správným systémem rozhlasového vysílače a přijímačů můžete zajistit efektivní, ale také ekologickou síť, která při pravidelné kontrole ušetří provozní náklady za dlouhodobý servis a elektřinu. 

VÝHODY BEZDRÁTOVÝCH ROZHLASŮ

 • Napojení na IZS (Integrovaný záchranný systém). Jedná se o Ministerstvem vnitra odsouhlasený koncový prvek JSVV (jednotného systému varování a vyrozumění).
 • Možnost hlásit odkudkoliv a kdykoliv přes mobilní telefon. Hlásit předem nahrané zprávy s libovolným počtem opakování.
 • Systém bezdrátového rozhlasu může být napojen na protipovodňová čidla a srážkoměry. Jedná se také o systém protipovodňové ochrany.
 • Obousměrný systém. Potvrzení, že zpráva byla odvysílána.
 • Je možná vzdálená kontrola hlásičů (funkčnost, stav baterie, hlasitost hlášení).
 • Je možné si pro hlášení vybrat konkrétní hlásiče.
 • Není nutné řešit, zda jsou v místě volné veřejné kmitočty (nutno předem ověřit u analogu).
 • Systém je odolný proti výpadku proudu i poškození některých hlásičů.
 • Systém umí rozesílat SMS, emaily a zprávy na pager vybraných uživatelům. Lze ukládat odvysílané hlášení na webové stránky.
 • Je možné propojení systému s dalšími systémy např. na měření kvality ovzduší, měření kvality vody, řízení veřejného osvětlení.
 • Je možné napojení na místní drátové rozhlasy – školy, školky, domovy důchodců, nemocnice.
 • Možnost napojení na místní kamerový systém. Možnost napojení na kabelovou televizi.
 • Možnost odvysílání hlášení na informačních tabulích na veřejně dostupných místech – např. autobusová zastávka, vchod na MěÚ apod.
 • Možnost vzdáleného servisu přes modem. Rychlejší a levnější řešení servisu.
 • Vyloučení rušení ze strany okolních obcí díky využití nových frekvencí pro digitální provoz.
 • Provoz bez rušivého šumu a praskání. Maximální srozumitelnost a kvalita přenosu mluveného slova, ale i hudby.
 • Snadná možnost rozšíření systému bezdrátového rozhlasu do nových ulic a nových lokalit.

Dokumenty ke stažení:

Chcete se na něco zeptat?

Nenašli jste nějakou informaci?
Zeptejte se nás 

+420 720 182 606

Váš spolehlivý partner

Empemont s.r.o.