Snižujeme rychlost, zvyšujeme bezpečnost

Již desítky let spolehlivě vyrábíme, dodáváme a servisujeme informativní i restriktivní systémy měření rychlosti v České a Slovenské republice.

Měření rychlosti vozidel je proces zjišťování, zda se řidiči pohybují rychlostí přípustnou pro danou oblast. Tato opatření mají několik výhod pro obce:

  1. Zlepšení bezpečnosti silničního provozu: Rychlostní měření pomáhá identifikovat řidiče, kteří překračují povolenou rychlost, a tím snižuje riziko dopravních nehod a zranění.

  2. Ochrana chodců a cyklistů: Překračování rychlosti vozidel může být nebezpečné zejména pro chodce a cyklisty. Měření rychlosti pomáhá snížit riziko kolizí a jejich následků.

  3. Zlepšení kvality života obyvatel: Příliš vysoká rychlost vozidel může způsobovat hluk a znečištění ovzduší. Kontrola rychlosti vozidel snižuje tyto negativní dopady na životní prostředí a kvalitu života obyvatel.

  4. Prevence porušování předpisů: Měření rychlosti vozidel funguje také jako prevence porušování předpisů a vytváří kulturu dodržování pravidel silničního provozu.

  5. Finanční přínosy: Města a obce mohou získat finanční prostředky z pokut za překračování rychlosti, které mohou být použity na zlepšování dosavadního dopravního infrastruktury a bezpečnosti silnic.

Objevte nejmodernější systémy pro měření rychlosti vozidel ve Vašem městu či obci!

Více než 3500 radarů v celé ČR a SK


Certifikované měření rychlosti v konkrétním místě komunikace, významně přispívá ke snížení rychlosti vozidle v obci i ve městě. Při důsledném vymáhání detekovaných přestupků je účinnost vynucení odpovídajícího chování řidičů velmi vysoká.
Zjistit více →

Měřiče rychlosti vozidel pro obce a města se umísťují nejen na vjezdech, ale také na kritická místa do obcí a měst, např. před školy, školky nebo v místech velké frekvence pohybu obyvatel přes komunikace. 
Zjistit více →

Poskytujeme nezkreslenou a přesnou analýzu intenzity dopravy v obci i ve měst.
Zjistit více →

Chcete se na něco zeptat?

Nenašli jste nějakou informaci?
Zeptejte se nás 

+420 720 182 606

Váš spolehlivý partner

Empemont s.r.o.