Fotovoltaika pro obce a města

5 důvodů, proč investovat do fotovoltaických systémů:

 1. Snížení nákladů na energie: Instalace fotovoltaických systémů umožňuje obcím a městům výrazně snížit své náklady na energii. Tím mohou ušetřit finanční prostředky, které pak mohou využít na další důležité projekty.

 2. Ekologický přínos: Fotovoltaické systémy využívají obnovitelné zdroje energie, což přispívá k redukci emisí skleníkových plynů a snižuje tak negativní dopady na životní prostředí.

 3. Nezávislost na dodavatelích energie: Investice do fotovoltaických systémů umožňuje obcím a městům získat nezávislost na dodavatelích energie a snížit rizika spojená s možnými výpadky dodávek elektřiny.

 4. Podpora rozvoje regionu: Instalace fotovoltaických systémů může přilákat nové investory a podnikatele do obce či města, což přispívá k rozvoji regionu a zvyšuje jeho atraktivitu pro obyvatele i návštěvníky.

 5. Dlouhodobá investice: Fotovoltaické systémy mají dlouhou životnost a minimální náklady na údržbu, což znamená, že investice do nich se může velmi rychle vrátit a následně generovat dlouhodobé finanční přínosy pro obec či město.


NABÍZÍME ŘEŠENÍ NA MÍRU

Návrh řešení

Vaše potřeby, naše řešení - na míru. Na základě detailní analýzy vaší situace a požadavků vytvoříme individuální plán pro instalaci solárních panelů. Jsme tu pro vás, abychom zajistili optimální výsledek a maximální spokojenost s výsledkem naší práce.

Technické podklady

Postaráme se o veškerou administrativu spojenou s vaším projektem, abyste měli všechny potřebné povolení a dokumentaci k bezproblémové realizaci fotovoltaiky, včetně projektové dokumentace, požárně bezpečnostního řešení  a statického posouzení stavby.

Dotace

Pomůžeme vám s vyřízením dotačního programu. Aktuálně se pyšníme 95% úspěšností žádostí! Naši specialisté jsou zkušení a s jistotou vám pomohou s celým procesem od začátku až do konce. Máme bohaté zkušenosti s různými dotačními programy a jsme schopni vám doporučit ten nejvhodnější pro vaše potřeby.

Odborná instalace

Provedeme odbornou a bezchybnou instalaci fotovoltaické elektrárny s důrazem na dodržování nejnovějších standardů v technologii a zabezpečení tak, aby byl zajištěn maximální výkon a spolehlivost systému. Naše zkušenosti v oboru nám umožňují nabízet nejvyšší kvalitu služeb a spolehlivost provozu.

Dotace až 75%

Dotační titul RES+

03/2024: Komunální FVE na veřejných budovách pro malé obce do 3000 obyvatel

Dotace až 75%

Instalovaný výkon
do 1 MWp

Příjem žádostí do 31. října 2024

Realizace do 3 let

Dotace podporuje instalaci fotovoltaických elektráren na veřejných budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví obcí. Podpora se vztahuje i na rekonstrukci střech, na kterých budou fotovoltaické panely umístěny a na modernizaci související elektroinstalace. 

Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.

Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Kdo může žádat

Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2023 dle údajů Českého statistického úřadu.

Výše příspěvku

Max. 75 % z celkových výdajů projektu

Celkový objem prostředků

1 miliarda Kč

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. března 2024 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. října 2024 do 12:00 hod.

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Dotační titul RES+

04/2024: Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře 

Dotace až 45%

Instalovaný výkon
do 1 MWp

Příjem žádostí do 31. října 2024

Realizace do 5 let

Dotace v celkové výši 1 miliardy korun podporuje instalaci fotovoltaických elektráren na budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví krajů, obcí, samospráv, církví a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, právnických osob a společností, včetně sdružených projektů.  

Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.

Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí s rozšířenou působností, příp. na území hlavního města Prahy na objektech či pozemcích žadatele a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. krajem za předpokladu, že se nacházejí ve stejné obci nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí s rozšířenou působností, příp. pouze na území hlavního města Prahy.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
 • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP

Kdo může žádat

 • kraje
 • obce
 • samosprávné městské obvody a městské části
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • příspěvkové organizace, právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnost zřizované nebo vlastněné výše uvedenými oprávněnými žadateli

Výše příspěvku

 • max. 45 % na instalaci FVE
 • max. 30 % na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice

Celkový objem prostředků

1 miliarda Kč

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. března 2024 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. října 2024 do 12:00 hod.

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Dokumenty ke stažení:

Chcete se na něco zeptat?

Nenašli jste nějakou informaci?
Zeptejte se nás 

+420 722 929 613

Jiří Horák
specialista na fotovoltaické systémy