Pasport veřejného osvětlení

Pasportizace veřejného osvětlení je činnost, která dokumentuje aktuální stav zařízení veřejného osvětlení. 

Provozovatel VO tak získá přehled o počtu, vlastnostech a rozmístění jednotlivých světelných a zapínacích míst, o napájecím rozvodu a ovládání VO atd.

Základní evidence zařízení VO je součástí tzv. pasportu VO. Pasport VO poskytuje přehled a informace o struktuře instalovaných svítidel a světelných zdrojů, o celkovém počtu svítidel v jednotlivých ulicích a příslušejících k jednotlivým zapínacím místům apod.

Důležité jsou také údaje o době pořízení jednotlivých technických vybavení VO, případně o jejich výměnách a opravách, o provedení revizí el. zařízení a dalších servisních zásazích.Pasportizace VO je základním předpokladem koncepčního přístupu ke správě, provozu a údržbě VO.

Mít zpracovaný pasport VO vyplývá z platných zákonů, především ze zákona o obcích, zákona o účetnictví a stavebního zákona.

Veřejné osvětlení je často vnímáno též jako "nechtěné dítě", které ukrajuje nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu.

Je tomu tak, ale pravda je současně také v tom, že v provozu veřejného osvětlení jsou skryty rezervy, které mohou znamenat provozní úspory v rozsahu 30 až 70 % současného stavu.

Z naší praxe můžeme potvrdit, že v mnoha obcích jsou velkými nedostatky dobré zmapování stavu veřejného osvětlení, evidence a číslování. Údržba je obvykle závislá na jediném elektrikáři, který síť zná.

PASPORTIZACE OBSAHUJE

  • údaje k světelnému bodu (typ stožáru, výložníku, svítidla, zdroje, počet, místo napojení),
  • GPS zaměření světelných a přípojných bodů s nonstop přístupem,
  • fotodokumentace bodů VO a rozvaděčů,
  • vyhodnocení energetické náročnosti stávající světelné soustavy,
  • návrh optimalizace světelné soustavy.

Dokumenty ke stažení:

Chcete se na něco zeptat?

Nenašli jste nějakou informaci?
Zeptejte se nás 

+420 720 182 606

Váš spolehlivý partner

Empemont s.r.o.