SMART CITY

Klíč k řešení moderních výzev

Smart city řešení jsou inovativní technologická řešení, která se používají k zvýšení efektivity, udržitelnosti a kvality života ve městech. Města se stále více potýkají se zvyšující se urbanizací, dopravními zácpami, energetickou náročností a environmentálními výzvami. Tato technologie má potenciál přinést významný přínos v oblasti dopravy, kvality ovzduší, energetické efektivity a obecné bezpečnosti obyvatel. 

Tato technologie také umožňuje monitorování kvality ovzduší a včasné odhalení škodlivých emisí. To umožňuje veřejné správě zavést opatření pro zlepšení kvality ovzduší a ochranu zdraví obyvatel.

Využívání smart city technologií také přináší možnost efektivního využívání energie. Díky monitorování spotřeby energie a systémům pro její optimalizaci může být zvýšena energetická účinnost a snížena zátěž na energetickou síť.

Kromě výše uvedených oblastí mohou smart city aplikace také zlepšit komunikaci mezi veřejnou správou a obyvateli. Například prostřednictvím mobilních aplikací a sociálních sítí mohou obyvatelé snadno získat informace a poskytnout zpětnou vazbu ohledně služeb veřejné správy.

Daniel Merta
SMART City specialista
mobil: +420 731 814 535
e-mail: merta@empemont.cz

SMART CITY MODULY

Sledování stavu varovného systému
Modul veřejného osvětlení
Měření spotřeby vody, elektřiny a plynu
Kvalita vzduchu CO2/VOC
Sledování kontejnerů a odpadů
Modul silničního provozu
Měření dešťových srážek
Hlídání hladiny řek
Měření hluku
Měření hladiny v nádrži
Monitorování pohybu
Dálkové odečty vody

Chcete se na něco zeptat?

Nenašli jste nějakou informaci?
Zeptejte se nás 

+420 720 182 606

Váš spolehlivý partner

Empemont s.r.o.