Zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Jsme společnost Empemont s.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1472, IČ 27772179, Spisová značka: C 41462 vedená u Krajského soudu v Ostravě, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.
(název obce/města/městyse, jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo)

3. Verze pro mobilní telefony a mobilní aplikace

Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, tak je pro tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.

4. Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

  • Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vaším osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
  • Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží nebo servisnímu středisku).
  • E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si využijete tlačítka pro odhlášení v paničce e-mailu. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit tím, že využijete tohoto kontaktního formuláře.

5. Doba uchovávaní osobních údajů a právních podklady 

Kontakty zpracováváme na základě "Souhlas se zpracování osobních údajů". V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním.


6. Předávání osobních údajů třetím subjektům

Obchodní sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem či prostřednictvím SMS zprávy) nebo telemarketingu můžeme k rozesílce či telefonním hovorům využít třetí subjekt (Ecomail.cz). Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.

Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mailovou adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.