empemont@empemont.cz

Instalace LED svítidel veřejného osvětlení CYGNUS v obci Nedachlebice

Na konci roku 2022 jsme dokončili instalaci 111 ks LED svítidel veřejného osvětlení CYGNUS v obci Nedachlebice. Obec na tuto modernizaci VO čerpala dotaci z Národního plánu obnovy - rekonstrukce VO. Současně jsme nainstalovali 28 hlásičů nového digitálního bezdrátového rozhlasu s napojením na IZS a lokální varovný systém složený ze srážkoměrného čidla a dvou vodoměrných stanic. Na tuto modernizaci čerpala obec Nedachlebice opět dotaci. V tomto případě z programu Preventivních protipovodňových opatření OPŽP.

Proč si vybrat Empemont

Garantovaný servis

Jakýkoliv problém vyřešíme u vás na místě maximálně do 7 dnů. Za rozumné servisní poplatky.

Vlastní česká výroba

Naše produkty jsou vyrobeny v Česku a servisní práce obstarávají naši školení zaměstnanci.

Spolupracujeme se
starosty a primátory

Pravidelně se účastníme setkání se starosty, kde nasloucháme aktuálním problémům.

Financování pro každého

S penězi si nelamte hlavu. Zajišťujeme také financování na splátky s nulovým navýšením!

zajistíme dotace

Pomůžeme Vám s vyřízením dotačního programu. Aktuálně se pyšníme 95% úspěšností žádostí!

působíme v česku
i na slovensku

Naše služby dokážeme zajistit jak pro české, tak slovenské obce a města
Copyright © 2019 | Všechna práva vyhrazena