empemont@empemont.cz

  • Pasport veřejného osvětlení obcí a měst

Pasportizace veřejného osvětlení je činnost, která dokumentuje aktuální stav zařízení veřejného osvětlení. Provozovatel VO tak získá přehled o počtu, vlastnostech a rozmístění jednotlivých světelných a zapínacích míst, o napájecím rozvodu a ovládání VO atd.

Základní evidence zařízení VO je součástí tzv. pasportu VO. Pasport VO poskytuje přehled a informace o struktuře instalovaných svítidel a světelných zdrojů, o celkovém počtu svítidel v jednotlivých ulicích a příslušejících k jednotlivým zapínacím místům apod.

Důležité jsou také údaje o době pořízení jednotlivých technických vybavení VO, případně o jejich výměnách a opravách, o provedení revizí el. zařízení a dalších servisních zásazích.

Pasportizace VO je základním předpokladem koncepčního přístupu ke správě, provozu a údržbě VO.

Mít zpracovaný pasport VO vyplývá z platných zákonů, především ze zákona o obcích, zákona o účetnictví a stavebního zákona.

Veřejné osvětlení je často vnímáno též jako "nechtěné dítě", které ukrajuje nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu.

Je tomu tak, ale pravda je současně také v tom, že v provozu veřejného osvětlení jsou skryty rezervy, které mohou znamenat provozní úspory v rozsahu 30 až 70 % současného stavu.

Z naší praxe můžeme potvrdit, že v mnoha obcích jsou velkými nedostatky dobré zmapování stavu veřejného osvětlení, evidence a číslování. Údržba je obvykle závislá na jediném elektrikáři, který síť zná.

Pasportizace obsahuje

  • údaje k světelnému bodu (typ stožáru, výložníku, svítidla, zdroje, počet, místo napojení),
  • GPS zaměření světelných a přípojných bodů s nonstop přístupem,
  • fotodokumentace bodů VO a rozvaděčů,
  • vyhodnocení energetické náročnosti stávající světelné soustavy,
  • návrh optimalizace světelné soustavy.

Proč si vybrat Empemont

Garantovaný servis

Jakýkoliv problém vyřešíme u vás na místě maximálně do 7 dnů. Za rozumné servisní poplatky.

Vlastní česká výroba

Naše produkty jsou vyrobeny v Česku a servisní práce obstarávají naši školení zaměstnanci.

Spolupracujeme se
starosty a primátory

Pravidelně se účastníme setkání se starosty, kde nasloucháme aktuálním problémům.

Financování pro každého

S penězi si nelamte hlavu. Zajišťujeme také financování na splátky s nulovým navýšením!

zajistíme dotace

Pomůžeme Vám s vyřízením dotačního programu. Aktuálně se pyšníme 95% úspěšností žádostí!

působíme v česku
i na slovensku

Naše služby dokážeme zajistit jak pro české, tak slovenské obce a města

Nezávazná poptávka

Copyright © 2019 | Všechna práva vyhrazena