Výroční XLVI. členská schůze STMOÚ ČR

21.05.2024

V průběhu května tohoto roku jsme měli možnost zúčastnit se XLVI. výroční členské schůze a jarního celostátního odborného semináře STMOÚ ČR. Tato akce se konala ve dnech 19. až 21. května ve Špindlerově Mlýně a my jsme se jako vystavovatelé cítili velmi poctěni, že jsme mohli být součástí této prestižní události.

Během třídenní akce jsme měli možnost prezentovat naše produkty a služby, setkat se s našimi stávajícími zákazníky a potenciálními partnery a diskutovat o nových možnostech spolupráce. Byli jsme potěšeni zájmem, který naše produkty vzbudily u návštěvníků a zpětnou vazbou, kterou jsme obdrželi. 

Podstatnou část naší prezentace jsme tentokrát zaměřili na restriktivní systémy měření rychlosti vozidel. Ty mají za cíl dodržování stanovených rychlostních limitů a tím snižování rizika nehod. Tyto systémy jsou schopny detekovat vozidla, která překračují stanovenou rychlost a automaticky udělit pokutu majiteli vozidla. Tato opatření mají za cíl motivovat řidiče k dodržování předepsaných pravidel a zvýšení bezpečnosti na silnicích. Prezentace zdůraznila potřebu najít rovnováhu mezi využitím těchto systému pro zlepšení bezpečnosti na silnicích a zajištěním spravedlivého postihu řidičů. 

Celá akce byla pro nás velmi inspirativní a motivující a těšíme se na další možností se podílet na podobných událostech v budoucnosti. Jsme vděční za možnost, kterou jsme měli se jako vystavovatelé zúčastnit XLVI. výroční členské schůze a jarního celostátního odborného semináře STMOÚ ČR a těšíme se na další spolupráci s tímto respektovaným sdružením.