empemont@empemont.cz

AUTOMATICKÝ HASÍCÍ SYSTÉM

Představte si bytový dům s parkovacím stáním ve sklepě, kde dojde k zahoření v rozvaděči a následnému požáru parkovaných vozidel. Požár se rychle šíří a ohrožuje byty v celém domě jak splodinami, tak i plameny.....

Představte si domov seniorů, nemocnici, nebo jiné léčebné zařízení s částečně imobilními pacienty, kde vznikne v rozvodné skříni požár, který se rychle šíří po budově ....

Představte si farmu plnou chovných zvířat, která nemáte šanci zachránit před požárem a splodinami

Představte si školu plnou dětí, obecní sál plný lidí na plese, kino, divadlo .....

Zkuste si představit výrobní nebo skladovací prostor, který je plný zboží a výrobního materiálu a každá minuta výrobního procesu je přesně naplánovaná a nestrpí sebemenší zpoždění. Ale pak se jednoho dne přetíží proudový odběr v elektrických rozvodech, skříních, ty zahoří a je po všem. Materiál je znehodnocen zplodinami hoření, konkurence Vás na trhu nahradí. Tak přesně tento katastrofický scénář nechce nikdo zažít. Co bychom tedy měli udělat, pokud chceme ochránit své firmy a domovy?

Zde všude je na místě a vysoce odpovědné, pokud si necháte namontovat náš vysoce účinný a ekonomicky nejvýhodnější lokální hasící systém.

DODÁME VÁM OPTIMÁLNÍ A EKONOMICKY NEJVÝHODNĚJŠÍ
TYP PROTIPOŽÁRNÍHO SYSTÉMU

Kompaktní LOKÁLNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ automaticky sleduje a potlačuje nežádoucí tepelné jevy v chráněných zařízeních, zejména v elektrických rozvaděčích. Má schopnost omezit a snížit vzniklé abnormální teplo v uzavřeném chráněném prostoru, odpojit přívod dodávky elektrické energie k elektrickým zařízením a signalizovat vzniklý požár čímž předchází možnému plamennému hoření a minimalizuje vznik kouře uvnitř chráněného prostoru.

Tento systém má za cíl chránit stavby a jejich technologie před požáry, které jsou ve statistikách tak vysoko zastoupeny. Zařízení nejen likviduje, ale hlavně včas detekuje požáry, které vznikají z důvodu výskytu poruchových elektrických jevů (zkrat, proudové přetížení, elektrický oblouk, jiskření apod.) v elektrických instalacích, zejména pak v elektrických rozvodnách a datových centrech.

Ochlazovací hasící zařízení je schopné požár detekovat, eliminovat, signalizovat a upozornit na požár zodpovědnou osobu, zároveň odpojit chráněný prostor, resp. jeho elektrické obvody od zdroje elektrické energie a tím zamezit opětovnému zahoření ještě před příjezdem hasičů. Iniciační parametry výrobku (teplota) jsou volitelné.

Systém nepotřebuje zdroj elektrické energie a je aktivní 24 hodin denně bez obsluhy. Jeho komponenty jsou vyvinuty tak, že jsou uzpůsobeny k běžné montáži na DIN lištu.

ZÁKLADNÍ POPIS SYSTÉMU

ASES-DATVS

Systémy jsou určeny pro elektrické rozvaděče menších objemů

Systém je aktivován pomocí tepelného snímače nebo v kombinaci s lineárním kabelem a kouřovým čidlem. Tento systém je aktivován od teploty 50°C+ (u aktivního systému ASES je možné iniciační teplou měnit dle požadavku chráněného prostoru). Výhodou aktivního systému je zamezení požáru již v jeho počátku a minimalizovat tak vznik škodlivých zplodin. Tento systém umí odpojit elektrický rozvaděč či elektrický okruh od elektrického proudu a vyslat signál na EPS nebo na jiný bezpečnostní signalizační systém. Systém ASES-DATVS je vyráběn v několika modifikacích a to bez nutnosti napojení na el. proud a s bezdrátovou signalizaci 433 MHz.

ASES-MOBILE

Systémy jsou určeny pro IT skříně, řídící a výpočetní technologie

Systém je aktivován pomocí tepelného snímače nebo v kombinaci s lineárním kabelem a kouřovým čidlem. Tento systém je aktivován od teploty 50°C+ (u aktivního systému ASES je možné iniciační teplou měnit dle požadavku chráněného prostoru). Výhodou aktivního systému je zamezení požáru již v jeho počátku a minimalizovat tak vznik škodlivých zplodin. Tento systém umí odpojit elektrický rozvaděč či elektrický okruh od elektrického proudu a vyslat signál na EPS nebo na jiný bezpečnostní signalizační systém. Systém ASES - MOBILE je vyráběn v několika modifikacích a to s bateriovým systémem, bezbateriovým systémem a s bezdrátovou signalizaci 433 MHz.

ČÍM JE NOVÉ ŘEŠENÍ OJEDINĚLÉ OPROTI STÁVAJÍCÍM ZPŮSOBŮM?
ZDE JE 9 DŮVODŮ, PROČ JE TENTO SYSTÉM POVAŽOVÁN ZA REVOLUČNÍ OCHRANU STAVEB:

  • DETEKUJE POŽÁR JIŽ v SAMÉM POČÁTKU

  • HASÍ POUZE LOKÁLNĚ

  • OKAMŽITÁ REAKCE, ODPOJENÍ PŘÍVODŮ

  • SNADNÁ INSTALACE

  • NÍZKONÁKLADOVÝ PROVOZ

  • NEJEDNÁ SE O TLAKOVÉ ZAŘÍZENÍ

  • DÁLKOVÝ DOHLED

  • MOŽNOST INSTALACE NA DIN LIŠTU

  • VELIKOST DVOU AŽ PĚTI PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ

CERTIFIKACE

Zařízení je vhodné nejen do výrobních a skladovacích prostor, rozvoden, energocenter či výpočetních ústředen, ale také do obytných budov a rodinných domů.

Pokud chcete zvolit efektivní protipožární ochranu majetku, je instalace produktů ASES tou správnou volbou!

Naše nabízené výrobky prošly úspěšnou certifikací u příslušných odborných laboratoří a ústavů, a to nejen z hlediska požární bezpečnosti a technické způsobilosti, ale také v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí. Současně jsou výrobky v souladu s ustanovením §5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

SERVIS A PORADENSTVÍ

Kromě dodávky a montáže provádíme pravidelné revize a servis hasícího zařízení. Dále Vám nabízíme odbornou poradenskou a konzultační činnost v oblasti požární ochrany.

Pokud máte zájem o servis nebo poradenskou činnost, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme a zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku.

Produkty naší společnosti mohou být instalovány pouze odborně proškolenými pracovníky.
Pro více informací a technické podrobnosti o jednotlivých produktech nás prosím kontaktujte.

Zaujala vás naše nabídka?
kontaktujte nás

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO ČECHY

Libor Černík
mobil: +420 722 929 613
e-mail: cernik@empemont.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO MORAVU

Marcela Petriková
mobil: +420 602 577 091
e-mail: petrikova@empemont.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO SLOVENSKO

Bc. Táňa Dugasová
mobil: +421 908 755 796
e-mail: dugasova@empemont.sk

Tomáš Melega
mobil: +421 911 444 875
e-mail: melega@empemont.sk
Copyright © 2019 | Všechna práva vyhrazena