cz  sk 
Kamerové systémy
X

KAMEROVÉ SYSTÉMY

Priemerný človek vnímá približne tri štvrtiny informácií očami.
Kamerový systém dokáže výrazne znásobiť prehľad o tom, čo sa deje alebo sa stalo.
Kamerový systém je teda veľmi účinným nástrojom.
Jeho účinnosť je závislá na ceľkovom vyvážení všetkých komponentov systému a svedomitým posúdením a výberom jednotlivých prvkov.

Systém je tak dobrý, ako je dobrá jeho najslabšia čásť.
Spravidla najslabšou časťou nebude kamera či objektiv, ale celková koncepcia.
Alebo tiež neznalosť platnej legislativy.
Preto považujeme kamerové systémy za vysoko účinné s výborným pomerom investícií voči účinnosti pokiaľ sú navrhováné a vytvárané profesionálmi.