cz  sk 
Bezdrôtové rozhlasy
X

MODERNÝ BEZDRÔTOVÝ ROZHLAS

( DIGITÁLNY BEZDRÔTOVÝ ROZHLAS A KABELOVÝ ROZHLAS )

 

bezdrotový rozhlas ulicaJednou z hlavných činností našej firmy je dodávka a montáž miestnych bezdrôtových rozhlasov a klasických kabelových rozhlasov.

V minulosti boli výhody miestnych kabelových a bezdrôtovych rozhlasov využívané nielen pre bežné hlásenia života obce, ale tiež v prípadoch vzniknutého nebezpečenstva či iných udalostí.

V súčasnej dobe s novo vzniknutými zákonmi (zak.239 Sb. a zák.240 o IZS) ukláda obciam a mestám povinnosť zaistiť v prípade nebezpečia ekologickej havárie, povodní, požiaru apod. účinné varovanie a vyrozumenie obyvateľov. V súvislosti s takouto skutočnosťou je funkcia kabelových a bezdrôtových rozhlasov takmer nezastupiteľná. Naša firma Vám predvedie spracovanie akustickej štúdie a projektovú dokumentáciu a podľa zadania investora potom nainštaluje kabelový alebo bezdrôtový rozhlas.

Z technického hľadiska sa používa pre prenos signálu bezdrôtová forma (fungujúca na báze vysielačov a príjmačov) alebo kabelová forma, kedy k prenosu signálu slúži závesný, alebo podzemný kabel, príp. kabelová televízia.

Podľa miestnych podmienok a prianí je potom projektantom zvolený optimálny systém prenosu. Naša firma zaisťuje pre obce a mestá tiež prevádzkový servis záručný aj pozáručný a to do 48 hodín. Zákazník má tak zaručenú bezproblémovú prevádzku celého zariadenia.

K montáži používame najmodernejšie techniky, z ktorých niektoré komponenty priamo vyrábame. Jedna z noviniek je možnosť časového prehrávania správ pomocou digitálneho záznamníka napojeného na bezdrôtový rozhlas.

(obsluha navolí a nahraje požadovanú správu a táto je aktivovaná v nastavenom čase).

Naše technické riešenie umožnuje tiež obsluhu a ovládánie bezdrôtového rozhlasu pomocou telefónu (aj mobilného) - napr. z bytu starostu , alebo z miesta konania športovnej akcie.

 

bezdrotový rozhlas 4  rozhlasová doska  rozhlasová doska na zabudovanie

• EUROPSKY VÝROBOK = ZÁRUKA KVALITY - vlastný vývoj, vlastná výroba, aplikácia šitá na "mieru".

• NAJMODERNEJŠIA TECHNOLÓGIA - digitálny systém kódovania, vysoká kvalita.

• VEĽMI PRIAZNIVÉ CENY - splátky až na niekoľko rokov.

• VIACNÁSOBNÉ SCHVÁLENIE MINISTERSTVOM VNÚTRA ČR na napojenie na zadávacie pracovisko zložiek IZS - JSVV (Nutná podmienka dotácií !)

• SERVISNÝ KONTAKT V KAŽDOM KRAJI

• ZADARMO SPRACOVÁNIE ŠTÚDIE A MERANÍ VF. SIGNÁLU

• VÝBER Z NIEKOĽkO TYPOV TLAKOVÝCH REPRODUKTOROV

 

UŽITOČNÉ NOVINKY PRE VÁS:

• Napojenie na miestny kamerový systém.

• Možnosť odoslania posledného hlásenia na web mesta či obce.

• Možnosť odvysielania posledného hlásenia na verejne dostupnom mieste - napr. autobusová zastávka, vstup na MeÚ alebo OÚ apod.

• Napojenie bezdrôtového rozhlasu na čidlo zaznamenávajúce napr. únik čpavku, vysokú hladinu vody, či iné hroziacie nebezpečenstvo.

• Možnosť diaľkového ovládánia po pevnej telefónnej linke alebo pomocou siete GSM.

• Možnosť spätnej informácie o stavu zariadenia.